Vendég Isten Asztalánál

A mi mindennapi kenyerünk…

Térjünk vissza a pénzhez.Van, akinek van, van akinek nincs. Miért? Mi a gazdagság? Mit jelent gazdagnak lenni, és mi kellene ahhoz, hogy mindenki gazdag lehessen, egyenlő arányban?


A gazdagságot nem lehet nektek úgy leírni, hogy ne a pénz jusson eszetekbe. A gazdagság jó, de nem a ti fogalmaitok szerint. Ha valakinek pénz van a birtokában, akkor mindent megtehet, amit csak kíván, mindent megvehet, előteremthet. Az Isten mégsem ezért adta neki a gazdagságot. A pénz, rontó a világban. Minél több van, annál ártalmasabb, ha nem kezelitek a helyén. Ha valakinek több adatott, azt nem magára kellene költenie, hanem a szegényeknek, betegeknek kellene adnia. Akinek sok java van, azt azért kapta, hogy segítsen azon, aki nincstelenül az útjába kerül. De az emberek birtokolnak, az “enyém” szó nagyon markánsan beleivódott a nyelvezetetekbe, és a gondolkodásotokba. Nincs enyém, tied, hanem van miénk, és együtt. Ahogy a Biblia életfilozófiája is kimondja, EGYEK VAGYUNK. Egy test, egy lélek, mindahányan a Földön. Minden ember, mindenki, aki a Földön él, testvére a másik embernek. A másik ember nem valami különálló egység, hanem tényleg: EGY EGYSÉG.Nincs jobb, nincs gyengébb, nincs nincstelenebb, EGYSÉG VAN. A pénz, hatalom, békétlenség szétverte ezt az egységet, és ezt a második eljövetelkor lehet már csak rendbe rakni. Szétforgácsolódott az egység. Olyan ez, amikor a betegség szétmarja a testeteket. Először a testen ez fáj, majd az, és szép lassan elkezdődik a haláltusátok. Szétforgácsolódik az egység, majd elhagyjátok a testeteket, vagyis bekövetkezik a halálotok. Így van ez a világgal is. Először kis békétlenség, majd utálkozás, aztán gyűlölet, majd háború, és pusztulás. Az egységtől való teljes eltávolodás.
Mindez a pénz hibája?
Igen is, meg nem is.A pénz egy eszköz, amivel ti emberek megkaphatjátok általa, a mindennapi betevőiteket. De csak erre kéne használnotok, semmi többre. Ha már több áll a rendelkezésére egyes embereknek, akkor jön be az egység felbomlása, mivel az az ember már kiválik a közös javak birtoklásának viseléséből, neki több van, így jön létre a hatalom. Ha kialakult a hatalom, ott eluralkodik az elégedetlenkedés, a félelem, és agresszió. Elveszik a béke, és az egység.
Hogyan lehetne visszahozni az EGYSÉGET?
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez már lehetetlen. A pénz uralkodik az emberek felett, nem pedig az emberek a pénzük felett. Ti szoktátok azt mondani, hogy “elkorcsosult a világ”.És ez így is van. Nincs rá már mód, hogy visszaálljon az egység. Csupán arra lehetne buzdítani a gazdagság képviselőit, hogy adakozzanak a szegényeknek. De ez szintén már lehetetlen nagyon sok esetben.A pénz, hatalom. A pénz, háború. A pénz, pusztító.Azért azt nem mondom, hogy nem szükséges, mert igen is az, minden ember számára, csak a mértékét, ha lehetne irányítani, akkor sok mindent még meg lehetne menteni a Földön.
Akkor miért nem mented meg? Hisz van hatalom a kezedben?
Egyszerű lesz a válaszom:Meg van írva a vég. Véges a világ. Ez azt jelenti, hogy minden és mindenki véges idővel rendelkezik. A parányi élőlényektől kezdve az emberekig. Véges az élet mindenkinek. Ez az út.
De miért van ez így?
Mert így kell lennie ahhoz, hogy újra megvalósuljon a földi királyság a második eljövetelkor.Aki a Földön él, és élt, bizonyítania kell, hogy Istenhez tartozó életet élt, avagy sem. Mindenkinek oda kell járulnia majd az isteni ítélőszék elé, ahol válaszolnia kell a kérdésekre. Ott nem lehetséges hazudnia senkinek.
És ez miért szükséges?
Mert minden léleknek megígértetik, mielőtt lejön a Földre, hogy visszatérhet az igazi hazájukba. Ti emberek, testet öltött lelkek vagytok, egy ruha, amiben a lelketek él. Ti elsősorban feladatot teljesítő lelkek vagytok, egy testbe öltözve. Azért van a halál is, mert az elfáradt testet leveti a lélek, és a feladatát teljesítve visszatér az igazi otthonába, miután számot adott tetteiről, és bebocsájtást nyer.De eljön az a nap, és ez az ígéret a Bibliában is, amikor egy új világ jön el, ahol nem lesz több halál és háború, gyűlölet, és betegség. Eljön újra az EGYSÉG.De az egység csak úgy jöhet újra el, ha szétesik az, ami most van, vagyis elpusztul az, ami kiszolgált, és beteg.Azt kérded, hogy mindez miért kell?Mert ez a legnagyobb ígéret tárgya, amit Isten kinyilatkoztatott a Bibliában. Az Ószövetségben megígérte, az Újszövetségben pedig meg akarta jeleníteni az embereknek a mennyei Jeruzsálemet. Az embereken múlott, hogy nem láthatták meg.Nemsokára eljön az a nap viszont, amikor az arra méltó lelkek megláthatják az ígéret földjét, és bemehetnek az örök élet kapuján.
Mt 7,7:„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek”
Akkor erről beszélsz?
Igen, pontosan. Nem lehet olyasmit kérni az Istentől, amit ne adna oda az embernek. De kérni, tudni kell. Elfogadni, tudni kell. Ha kap valaki, akkor abból adni is kell.Ez a szeretetnek a képlete. Ilyen egyszerű: kérni, kapni, adni.Kérni, erős hitből és meggyőződésből kell. Nem lehet csak egy sóhajtástól azt várni, hogy teljesüljön az, amit akarunk. Az ima a kérésnek a megfelelő formája, de az imát erős hit kell, hogy megelőzze.Kapni csak az kap, aki meglátja azt, hogy megkapta, amit kért. A vak ember, és most a lelki vakságot értem ez alatt, nem látja meg a jeleket. Az, hogy Isten mit ad, és mennyit, meg hogyan, azt meg kell látni és azután értelmezni is kell. Nem mindig olyan a kért válasz, amit konkréten vár az ember, néha meg kell azt érteni, el kell azon gondolkodni, hogy mi is ezzel a válasszal az Isten célja? Lehetséges, hogy nem közvetlenül az adott problémára ad választ, hanem a megoldáshoz vezető utat mutatja meg lépésről, lépésre. Mindezt meg kell látni.Adni annyit jelent, hogyha úgy érezzük, hogy az adott válasszal előrébb jutottunk, akkor azt meg kell becsülnünk, meg kell fogadnunk (ha intelem), azon a módon kell cselekednünk, de a legfontosabb az az, hogy hálásnak kell lennünk érte. A hála, amit adunk Istennek, a legnagyobb ajándék, amit adni tud az ember (neki).Mt 6,11: „ A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.”
Mi az embernek a mindennapi kenyere?
A szeretet. A mennyei kenyér.Jézus ezt tanította az utolsó vacsorán.Ahogy „odaadta tanítványainak és megtörte, ez az én testem, ami értetek adatik”, mondta. Ez arról szól, hogy egyrészt mindenki egy test, egy lélek, ez jelzi, hogy megtörte és szétosztotta a kenyeret minden tanítványnak, kifejezte ezzel, hogy minden ember egy EGYSÉG: (test-vér). Ismerős, ugye?„Ami értetek adatik” – a legnagyobb ajándék, amit az ember kapott az Istentől. Megváltás a halálból, megváltás a bűnből, a szeretet erejével.Ez a mindennapi kenyér, az EGYSÉG és a SZERETET.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé.