Vendég Isten Asztalánál

A társadalmi rendszerünk hibái 3.rész

Mondj egy pár jó palánta nevet vagy magot, amit reménységgel ültethet el az ember a saját földjébe.
Legelőször nem a palántán van a hangsúly, hogy melyiket ültesd el, hanem a hit az, ami a magokat elkezdi beágyazódni a termőföldbe. Mint már mondtam az előzőekben, mielőtt elülteted a magot, meg kell előznie a hitnek a vízióját, miszerint már látni is véled a termést. Ez a vízió a hitből fakad, vagyis elhiszed, hogy a munkád gyümölcsöt terem. És bizony, ha szorgalmasan dolgozol, nem akármilyen gyümölcsöket látsz majd meg a földeden. Alázatos, és szorgalmas munkával meg lehet teremtenie az embernek a szeretet, a béke, és az egyensúly gyümölcseit. Ki lehet művelni a termőföldből az isteni természet gyümölcseit, amiket az ember a mai életében hiányként él meg. Hogy mik azok a hiányok, azt minden ember másként éli meg. Van, aki beteg és egészséget akar, van aki magányos és társaságra vágyik, van aki dühös és békéről álmodozik van aki szeretetlenségben él és szeretetre szomjazik. A szegénységet és a gazdagságot azért nem említem, mert lehet, hogy a szegény gazdagságra vágyik, de a gazdag ember nem vágyik a szegénységre, és nem is adakozik a szegényeknek. Ez a probléma társadalmi probléma, és amikről én beszéltem, azok az egyes emberek szíve kívánságai, amikkel az Istent meglehet szólítani. A társadalmi problémák, vagyis a szegénység és gazdagság kérdése az sajnos nem orvosolható olyan könnyen. A kis emberek körében sokkal nagyobb az összetartás, bármennyire is hiányban szenvednek, bármennyire is kirekesztettek a társadalomból. Azonban a gazdag és a szegény között az a hasonlóság áll fent, hogy bizony a gazdag is kirekesztve érezheti magát, hiszen saját magát rekeszti ki a társadalomból, úgy hogy nem törődik a körülötte lévőkkel, hanem csak a saját makacs, vak, követelőző útját járja. Hiába a gazdagság és a pénz hatalma, ha egyedül maradsz vele. Azonban nem minden gazdaság jár gőggel. Mert, mikor is beszélhetünk gazdagságról? Nem csak a pénz teszi gazdaggá az embert, és nem is mindig gazdag az, aki gazdagnak tudja magát. A társadalom pénzből él. Pénzzel vesztek meg mindent, pénzzel veszitek meg az egészségeteket, a mindennapi kenyereteket, a ruháitokat, a szórakozásaitokat. Ez így volt amióta világ a világ, és így is lesz amíg a világban éltek. Én arra akarom felhívni a figyelmeteket, hogy lehetne olyan világ amiben cserekereskedelem folyna a lelkekben. Nem a pénz a hibás, hanem a hatalom. Ha meg lehetne értetni az emberrel hogy csak a saját termőföldjén elültetett és megtermesztett javakból éljen. Vagyis a lelkére hallgasson és ne az egója vigye el önmagától. Ápolva és öntözve a termőföldjét, magával meg harcolva, és a démonjait kiűzve a lelkéből, csupasz és tiszta szívvel Istenére nézve csak egy mondatot mondana, hogy: “Uram legyen meg a te akaratod”, akkor a kisemberek révén felépülhetne egy olyan társadalom, amiben Isten szabadon munkálkodhatna, mert az ember a lelke tisztasága által megláthatná és megtapasztalhatná az isteni kegyelmet.Szóval azok a magok, amiket keres az ember, azt csakis az Isten munkája által lelhető meg minden egyes ember saját szívében. Hisz csak a gondoskodó, és szorgalmas munka által növekedhet, a magból kinő a szár, amiből kinőhet a gyümölcs a gondoskodás eredményeként. Az ember ugyan így megtapasztalhatja, hogy az Isten ugyanígy minden ember lelkében elültette a magot, és öntözi és ápolja is azonban, az ember nem mindig tudja kinöveszteni a termését, mert a társadalom és az egója elnyomja a növekedő szőlő ágat és a gaz megfojtja azt. Az ember megtanulja saját termőföldje gondozását, akkor értheti meg az Isten munkálkodását az életén. És itt jön be az, hogy először hinnie kell az embernek, és ha hisz, akkor Isten minden egyes fűszálról, virágról, gyomról és gazról megmutatja az embernek, hogy melyik a hamis és melyik az igaz.
Hogyan mutatja meg?
Ha az ember hajlandó arra és megtanulja, hogy hogyan kell Istennel beszélgetni, hogyan kell megérteni a jeleket, és alkalmazni azt az életében, akkor Isten meg tudja cselekedni azokat a dolgokat, amik ahhoz kellenek, hogy az ember jól értse a sugalmazott dolgokat. Ehhez az kell, hogy az ember kinyissa a szívét  az Istennek és hagyja, hogy a lelkét vezesse az Isten. Az embernek ez nagyon nehéz feladat, mert mint mondtam már többször, az ember gyarló és hitetlen. Legfőbb képen az embernek a hitetlenkedése a bűne. A mai ember az akaratával tudd a legtöbbet ártani önmagának. Nem a szívével lát, gondolkodik, és érez hanem, az akarata uralja a gondolkodását és a szívét. Az akarat, az embereknél nem tiszta és egyértelmű, és nem a lélekből való. A tiszta akarat az ember lelkében fogan meg, és viszi a helyes irányba. Abból tudjuk meg, hogy mi a tiszta akarat, ami a szívnek kedves. Ha jól érzed magad abban, amit elhatározol, és meglátod a gyomok között a friss üde hajtásokat, akkor ott a lélek akarata bújik elő a földből. A helytelen és az ego vezérlete alatt születő akarat, nem mindig vezeti az embert a helyes döntésekre, és a helyes utakra. Az emberek tudatában az akarat, az egy önérvényesítő és gátlástalanul, az önös érdekek mentén létrejövő , hamis illúziókkal szőtt bomlasztó akarat. Ha ilyet tapasztalsz az életedben, és tudod már az elején, hogy amit kigondoltál annak a megvalósítása más emberek kárára, keserűségére, és hiányára vezethető vissza, és csakis a te saját lehetőségeidet gyarapítja, de a másiktól elveszel, az nem a lélekből fakadó tiszta akarat. Ilyen akarattal a termőföldből, az ördög segítségével nagy kapa vágásokkal kiölöd a lelked ígéretes, friss hajtásait.Isten úgy mutatja meg minden egyes hajtásról, ami ki bújik a földedből, hogy melyik az igaz, és melyik a hamis, vagy melyik a jövőt termelő, és melyik a gaz, hogy vezet téged a gondolkodásodban, és a lelki életedben. Vezeti az embert az Isten, és ha van füled a hallásra, szemed a látásra, akkor biztosan nem húzod ki a jövőd termelő hajtásait, és meg fogod látni a hamis akarat szúrós töviseit. Azonban a sátán is ott ólálkodik a földeden, és minden erejével azon munkálkodik, hogy belerondítson abba a munkába, amit Istennel közösen végzel. Viszont, ha állhatatosan Isten mellett kitartasz, és a szívedben megtapasztalod Isten erejét és kegyelmét, akkor biztos, hogy az ördögnek is le tudod vágni a pimasz fejét, és örökre meg tudsz szabadulni tőle. Ha kitartasz Isten mellett, akkor az életedben olyan minőségi változás fog eljönni, amiben a kegyelem, a béke, az egészség, a boldogság, és a szeretet együttes munkálkodása által olyan földbirtokos lehetsz, ami minden gazdagsággal és jóval megfog téged jutalmazni, és abból pedig, te a felesleges javakból fogsz tudni adni a nincstelenek, és így Istennek tetsző földi halandó leszel. Boldogságot fogsz érezni a szívedben, és érezni fogod, hogy Isten is boldog miattad. Meg fogod tudni változtatni a saját, és a körülötted élő emberek életét is azzal, hogy tanúbizonyságot teszel Isten mellett. Nincs ennél nagyobb, és magasztosabb cél az ember életében, mint az, ha Isten kedvében jár. Ha így tesz, és hű marad Istenéhez, akkor ő megszámlálhatatlan javak birtokosává teszi az embert.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé.