Vendég Isten Asztalánál

Mi ez a kincs?

Gal 5,22 –ben„A lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” ezek mindösszessége jelenti a kegyelmi ajándékokat.Sorra tudjuk venni, hogy mit jelentenek ezek a szavak?


Vegyük sorra.A szeretetről már nagyon sokat beszélgettünk. Nincs az ember életében fontosabb fogalom, érzés, cselekedetre való kényszer. A kényszer nem jelent rosszat. Nem azt a kényszert értem ez alatt, ami ti emberek ezzel a fogalommal társítotok. Ez a szó arra vonatkozik, hogy a lélek, ami él bennetek, kényszert érez minden egyes percben a szeretet kifejezéséhez. Ez élteti, ezt szomjúhozza, mert ez tartja a lelket életben, és ezzel a szeretettel kommunikál a mennyei hazája felé. Ha egy emberben nincs szeretet, akkor a lelke elveszett, kárhozatra van ítélve, a sátán markaiban tartja. Nincs ennél szomorúbb, ha elveszik egyetlen egy lélek is. Ahogy a Bibliában meg van írva, mikor a pásztor észrevette, hogy a nyájából eltűnt egy bárány, azonnal a nyomába eredt megkeresni, mert hiányzott a nyájból. Felbomlott az egység, hiány keletkezett benne. Mint már mondtam, a szeretetet az egység tartja össze, ha felbomlik, és az lehet benned, vagy a közösségben, akkor hiány keletkezik, űr, amit újra kell kovácsolni, ki kell a hiányt pótolni. Ha nem pótolható, akkor ott nem lesz egység. Ha nem akarod pótolni magadban, vagy egy közösség nem hajlandó tenni az elveszett bárányért semmit, akkor ott pótolhatatlan űr keletkezik, ami megosztó lehet, és felbomlik az egység. Ennek következményét pedig már megmagyaráztam ez előzőekben.Az öröm is kapcsolódik a szeretethez, szerintem ezt nem kell magyarázni hosszasan. Minden ember akkor érez igazi örömöt – és ezt mindenki érzi, hogy mikor tiszta ez az érzés – ha olyan dolgot vitt véghez, ami ezt az érzést előidézi. Ilyenkor leszáll egy pillanatra az emberre a szentlélek, és megérezheti a lelkén keresztül, a mennyei Jeruzsálemben létező életérzést. Betekinthet egy pillanatra vagy kettőre, az ígéret földjére.A békesség az öröm fokozata. Mivel az öröm valami cselekedetből, adásból, szeretet megnyilvánulásából adódik, amit vagy kaptál, vagy adtál. A békesség, a jóhoz való tartozás. Azt jelenti, hogy jó vagy, vagy voltál egy pillanatra, ez is egy tükör az ígéret földjétől, amiből választhatsz, hogy akarod-e érezni folyamatosan, akarsz-e jónak lenni, hogy érezhesd a békességet, örömöt?Türelem. Ez nagyon érdekes nektek, embereknek, mivel szinte semmihez, és senkihez nincs meg bennetek ez a képesség. Türelme szinte csak az Istennek van hozzátok. Szinte már kitűnik a sorból, ha van ez a tulajdonság némely embertársatokban. Azt kérdezitek tőle, hogy hogy van ennyi türelmed  ehhez meg ehhez a dologhoz. Csodálkoztok rajta. Ez azért van, mert rohantok a semmi felé, űz, hajt benneteket a semmi. Persze az életetekben sok mindent kell teljesítenetek, megtennetek, nem erről beszélek, hanem arról, hogyha lenne egy kicsivel több türelem bennetek, sokkal tovább tudnátok jutni az úton. A türelem épít, elgondolkoztat, utat mutat, utat nyit, a lehetőségek felé, és az embertársaitok felé. Több benne a lehetőség, amit észrevehetnétek.Szívesség, a jóakarat kifejezése. Szívesség lehet a köszönet is, vagy a fáradsággal, gondoskodással a másikért végzett alázatos munka, segítség, ami után nem vársz semmit el, mert szívből tetted. Szív, ami itt fontos, szívből jön a szívesség, mert érezted, azt, hogy ezt most szívből kell megtenned. Ugye, milyen ismeretlen fogalom nektek? A Szíved mindig legyen a helyén. Nem lehet mindent pénzért adni és kapni, mert a Szíved egy idő után megreped, széthasad a szívtelenségben.A jóság szóval már találkoztunk a szeretetnél. Jónak lenni egy életszabály, életfeladat, ebből adódik a szeretet, és az egység.Ha meg akarom fogalmazni a szót, akkor azt mondanám a jóságról, hogy ez az a fogalom, aminek hiánya miatt pusztul majd el megint az emberiség, ahogy Noé idejében is megtörtént. Jóság hiánya pedig a szeretetlenség, örömtelenség, békétlenség, türelmetlenség, szívtelenség.Hűségen azt értem, hogy egyrészről a lélek hű akar lenni a mennyei hazájához, másrészről az emberi egótok pedig hűen ragaszkodik a földi matériához. Kettős hűtlenség következik be, vagy kettősség bomlasztja fel benned, és a világban a lelki békét. Ahogy a bibliában meg van írva: „Nem lehet egyszerre két Úrnak szolgálni”. Legyél hű a Teremtőd felé, aki életet lehelt beléd, és akkor mindent megad neked az Atya, amit csak kívánsz! Ugye milyen egyszerű volna?A szelídséget és az önmegtartóztatást együtt kell, hogy megmagyarázzam. Ahhoz, hogy szelídek legyünk, ezt egy önmegtartóztató magatartás kell, hogy megelőzze. „Boldogok a szelídek, akik öröklik a földet”, olvashatod a bibliában. Ez azt jelenti, hogy nem minden kívánalmat kell begyűjteni, ami nektek, embereknek nap, mint nap eszetekbe jut. Önmegtartóztatónak kell lenni a földi javak gyűjtésében, és önmegtartóztatónak kell válni a lelki dolgok tekintetében is. Ti mondjátok azt, hogy „nem minden arany, ami fénylik”. Én azt mondom, hogy „ahol a kincsed, ott a szíved”. A kincs meglátását, megtalálását előzi meg a szelíd és önmegtartóztató magatartás. Ez a legfontosabb, hogy megtalálja az ember a legnagyobb kincsét, a szívét.Hogy mi ez a kincs? A szeretet.A fenti fogalmak összességének a szegletköve, minden ember szent temploma építésének elkezdéséhez szükséges legfontosabb része, ami ha hiányzik, nélküle összedől az ideiglenesen, rossz alapanyagokból összekalapált, kis szellőtől is már dülékeny tákolmányotok.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé.