Vendég Isten Asztalánál

Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem

Mk 10,45: Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.

Kérlek, magyarázd meg, hogy miért volt fontos, hogy Jézust feláldozzad az emberekért? Egy ember sem tudná a saját fiát feláldozni semminek és senkinek a kedvéért. Hogy van ez?

Megint csak azt kell mondanom, hogy ember ezt soha föl nem foghatja emberi gondolkodással. Ahonnan Jézus jött, az egy olyan dimenzió, ahol megvan az Egység. Mert mindenki egy. Azzal, hogy leküldtem a Földre, azt akartam, hogy az emberek megtapasztalják ezt az Egységet, ahová haláluk után tartozhatnának. Mindenhol olvashatod a bibliában, hogy Jézus csodákat művelt. Ezek nem voltak csodák, mert ezek is a Mennyei Egységhez tartoznak. Jézus tudta, hogy hogyan kell tanítania, mi a küldetése, és azt is tudta, hogy ha ezt befejezi, akkor visszatérhet a hazájába. Ő, különös képességekkel volt megáldva, gyógyított, tanított, holtat támasztott fel, mindezeket úgy, hogy közben a Mennyei Egységben létezett. Ő teljes valójában ezt a hatalmat képviselte az emberek között, és ezt a csodálatos erőt az emberek nem akarták elfogadni, mert mint mondtam az előzőekben, nem akarták befogadni. Jézus amíg a Földön élt, a Mennyei Egységet képviselte. Ezt az Egységet akartam megmutatni általa, az volt a tervem, hogy lássák az emberek, tudják, hogy VAN Isten, VAN feltámadás, VAN Isteni kinyilatkoztatás. Lehet, hogy most a következő állításomon kiakad majd sok egyházi képviselő, de kimondom, hogy a terv bizonyos szempontból: Elbukott. Az emberek buktatták el, de Jézus halálával, feltámadásával, és halála utáni megjelenéseivel bebizonyítódott az Egység hatalma, és megmásíthatatlan, megkérdőjelezhetetlen legyőzhetetlensége.

Győztesen térhetett vissza Jézus, és halálával a bűn megbukott.

Ezt magyarázd meg.

Az emberek megölték Jézust, megfeszítették a keresztfán, mert nem hittek benne, a sötétség fellege lengte körül az embereket a bűnnel szennyezett gőg és hitetlenség. Jézus viszont a feltámadásával reményt adott és bizonyosságot a jóhoz, és ezzel sokakat a halála okán, és a feltámadásának tényszerűségével megmentett, és megment ma is, aki elhiszi, hogy a bűn megbukott és él az Egység.

Jn 14,27: Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek.

Ebben az igében az a legfontosabb, hogy nem csupán békességet, hanem a jézusi békét adta az embereknek az Isten. Vagyis az Igazi Mennyei Egységet. Ha erre a békességre valaki szomjazik, én megitatom, és örökre a szomját oltom.

Gal 2,20: Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, ami most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

Tehát aki megszomjazik, és az örök élet forrását, ha issza, akkor ezt a hitet kapja, ami ebben az igében írva van?

Igen. Az Isten Fiában való hit az örök élet forrása. Ha elhiszed, hogy Jézus felülkerekedett az emberi bűnökön, gyarlóságokon, és a hitetlent magához hívja és meggyógyítja, akkor ezt fogja minden lélek érezni és hinni. Azt végképp mondanom sem kell, hogy a Mennyei Egység alappillére: a szeretet. Az Isten Fiában való hit, és az a tény, hogy önmagát adta az emberekért, a szeretet erejével tette. Az Isteni Szeretet Erejével. Az Egység erőivel.

Hogyan juthat el az ember arra az állapotra, hogy kijelentse: többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem?

Ez egy nagyon hosszú út, hogy valaki minden emberi dolgot le tudjon vetkőzni és át tudja adni a lelkét! Istennek. A lélek tudja, hogy honnan jött, tisztában van az Egységgel, mert ott van a hazája. Az ember ezekről mit sem tudva él itt a Földön. Furcsa dolog, de a lélek sokszor valami tragikus dolog megtörténte okán jelenti ki, gondolkoztatja el, vezeti el az embert arra az állapotra, hogy keresse az Istent. Ez általában egy szeretett személy elvesztése okán jelentkezik, mivel az ember ilyenkor csak azzal tudja magát vigasztalni, hogy az a személy, akit elvesztett, biztosan a Mennybe került. Ekkor jut közelebb Istenhez, ekkor gondolkodik el a miérteken, ekkor válik útkeresővé. Útkeresővé válva juthat el az ember ehhez a kijelentéshez, amikor átadja magát Istennek, és Krisztus képe, lelke kezd benne sarjadni, majd végül, ha eljut arra a szintre, kijelentheti a hitét ezzel az igével. De ez egy hosszú, fáradságos, mégis a leggyönyörűbb út, mert az Útkereső, akire én mindig figyelek és segítem az útját, biztosan hazatalál.

Lehet túl későn Útkereső valaki? Vagy a halálos ágyon is van esély a legvégső órán hazatalálni?

Most azt várod, hogy mondjam azt, hogy van esély?

Valahogy úgy…

Mindig van esély. A lelked tudja, hogy mikor kell vezetnie téged Istenhez. Tudja az órádat, az utolsó egy percedben is hazatalálhatsz, megbékélhetsz Istennel.

Ha öt embert megöltem, loptam, csaltam hazudtam, akkor is ez a helyzet? Mert ha ez, akkor nem értem, miért kell a jóra törekednünk, hogy bejussunk a Mennybe?

Válaszom előtt nézz meg két igét

Róm 6,16: Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?

Jak 5,19: Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valakit, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst, a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól és elfedezi annak sok bűnét.

Szerintem ez ellentmondásos. Először azt olvasom, hogy a „bűn szolgái a halálra” , majd azt, hogy „elfedezi annak sok bűnét”.

Ezt jól érzékeled, de ha az ember felismeri vétkeit, ha képes átgondolnia az életét – és ezt a haldoklónál a lélek minden esetben megteszi – és ez által életének az utolsó percében képes a bűnösségét beismerni, a tévelygés útjából engedi a lelkét kivezetni, akkor hazatalál. Általában megadatik ez a lehetőség, vagy az ember önmagától jut el idáig, vagy egy másik, segítőkész ember közreműködésével. Az életedben a leghosszabb utad az utolsó perced. A végső menetelés a leghosszabb, és a legértékesebb az Isten számára, és ezen a végső úton nincs idő, csak cél. A cél a hazatalálás, és minden léleknek megadatik a megváltás, az időtől mentes legcsodálatosabb végső úton.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé.